Mehmet MALGIR
İlçe Jandarma Komutanı
324-841 26 60