a) Tarihi Yapısı:
Antik çağda Kelenderis- Gilindire olarak bilinen şehir, Kıbrıs’a yakın bölgelerden biri olması ve doğal liman avantajına sahip Kelenderis, Finikeliler zamanında kurulduğu tahmin edilmektedir. İlçemizde yapılan kazı çalışmalarından elde edilen bulgulara göre yerleşim tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. 
             
b)  Coğrafi Yapısı:
Aydıncık, Akdeniz Bölgesin' de, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan Torosların denize en yakın seyreden kolunun yamacına kurulmuş olup, bağlı olduğu Mersin merkeze 173 km, uzaklıkta bir ilçedir. İlçenin kuzeyinde Gülnar, doğusunda Silifke, batısında Bozyazı ilçesi, güneyinde ise Akdeniz var.
 
c)Nüfus Yapısı:
İlçe Nüfusu;  2016 ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) yılı kayıtlarına göre merkez 11.101 olmuştur. İlçemizin  yüz ölçümü ise (2008 verilerine göre) 410 km2 olup nüfus yoğunluğu 28 kişi/km2'dir.                       
              
d)  Sosyal Yapısı:
            İlçenin gelir ve kültür seviyesinin gelişmesi için ulaşım imkânlarının  artması gerekmektedir. İlçemiz ulaşım şartları geliştiği takdirde sosyal yapıda önemli değişiklikler öngörülmektedir. İlçemizde Aynalıgöl Mağarası, temiz deniz ve sahil şeridiyle yerli turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle yaz aylarında sosyal yaşamdaki hareketlilik önemli ölçüde artmaktadır.