Emine TUFAN
Yazı İşleri Müdürü
Tel:841 31 55  Fax:841 30 27