21 MART NEVRUZ
 
 
            21 Mart Anadolu ve Türk Toplulukları başta olmak üzere Orta Asya’dan Balkanlara, Viyana kapılarından Kuzey Batı Afrika’ya, hatta Ortadoğu’ya dünya coğrafyasının birçok ülkesinde “Baharın Gelişi, Doğanın Canlanması, Toprağın Uyanışını” simgeleyen bir “Yenigün Bayramı”dır.
           
            Nev (Yeni) ve Ruz (Gün) sözcüklerinin birleşiminden doğan Nevruz; sadece Türk Coğrafyasında değil yukarıda da ifade ettiğim gibi birçok milletin kültüründe, sosyal yapısında, inanış ve geleneklerinde yer almakta; insanları birliğe, dirliğe, barışa, sevgiye ve sosyal ve ekonomik anlamda da uyanışa davet etmektedir.
 
            Toprağın uyanışı canlanma demektir.
           
            Baharın gelişi sevgi ve hoşgörü ortamının doğuşu demektir.
           
            Ağaçların çiçeklenmesi bereket demektir.
           
            Tabiatın güzelleşmesi, bitkilerin canlanması yeniden doğuş demektir.
 
Milletleri oluşturan bir arada tutan başlıca öğe kültür, örf ve âdetleridir. Tarih boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok devlet kurmuş olan milletimiz, eşsiz kültür hazinelerini bugünlere taşımış, örf ve adetlerini yaşamış ve yaşatmıştır. Bu kültür hazinelerimizden biri de yüzyıllardır canlı tutularak kutlanan, baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışı, birlik beraberlik ve toplumsal huzurumuzun göstergesi Nevruz’dur. 
 
Nevruz, bizi biz yapan, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla toplumsal huzur ve kardeşliğimizi pekiştirir. Nevruz, topraktaki uyanışla birlikte, kalplerimizde sevgiyi, muhabbeti, birlikte yaşama iradesini de yeşertir, güçlendirir. 
 
Tabiatın; tüm güzelliklerini ve renklerini bize sunmaya başladığı bu bahar döneminin, “Bolluğun ve Bereketin Bayramı Nevruz”un hepimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini birlik-beraberlik ve toplumsal huzurumuzu artırmasına vesile olmasını diliyor; Nevruz Bayramı’nızı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            Mehmet Erhan TÜRKER
                                                                                                                                                                                                                                                          Kaymakam