Turizme yönelik yatırımlar yeni gelişmektedir. Dış turizme hizmet veren 5 adet motel(pansiyon) ve bu motellerin 176 yatak kapasitesi mevcuttur. Belediye Belgeli 1  tesis olup, yatak kapasitesi 114 dür.
 
İlçemizde tarihi turistik ve ören yerleri mevcut olup, bunlardan en önemlileri; Gilindere(Aynalıgöl) Mağarası ,Dörtayak Anıt Mezarı, Liman içersinde yapılan kazı  çalışmlarında devam eden Kelenderis Mozaiği ve Agora Bazilikası Zemin Mozaiği bulunmaktadır.
 
Dört Ayak Anıt Mezarı
 
Dörtayak Anıtmezarı, iri yarı dört adet ayağa sahip olduğu için, halk tarafından "Dörtayak" diye adlandırılmıştır. Mezar, düzgün kesme taşlarla ve harç kullanılmadan  yapılmıştır. Tarihin derinliklerinden günümüze sağlam biçimde ulaşan, 8 m. yüksekliğindeki anıtın M.S. 2. yy'da yapıldığı sanılmaktadır. Kaptan Beaufort'un Chelindreh ( eski  Kelenderis) limanı haritasında "cenotaph" yani ölüp de başka bir yerde gömülmüş olan bir kişi anısına yaptırılan boş mezar olarak işaretlenmiştir.
 
Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası
 
Aydıncık'ın doğusundaki Gemi Durağı Mevkii’nde 2000 yılında çobanlar tarafından bulunmuştur. Girişi deniz seviyesinden 46 metre yukarıdadır. Toplam uzunluğu    555  m. olan mağaranın içi, her türden  damlataşı oluşumları ile kaplıdır. Mağaranın sonunda, genişliği 18-30, uzunluğu 140, tavan yüksekliği 35-40, derinliği 5-47 metre olan  büyük göl bulunmaktadır. Gölün kenarında da sarkıt, dikit, sütun ve mağara iğneleri yer almaktadır. Deniz seviyesinden 47 m. daha derin olan ve denizden yatay olarak 240  metre uzakta bulunan gölün ilk 10 m'nde acı su , sonraki derinliklerde de tuzlu su yer almaktadır. Göl içerisinde sıcaklık hemen hemen aynıdır.
 
Kelenderis Mozaiği
 
Limana yakın, “Han Yıkığı” adı verilen yerde 1992 yılı kazıları sırasında, Kelenderis limanını, tersanesini ve çevresindeki yapıları tasvir eden bir zemin mozaiği  bulundu.

 12 m uzunluk ve 3,20 m genişliğindeki mozaiğin 3x3 metrelik panosunda MS 5. yüzyıldaki Kelenderis'in kent manzarası ile limanında bulunan iki yelkenli betimlenmiştir.  Panoda ayrıca Roma hamamı, çeşitli antrepolar, limana bakan tarafında ise başka yapılar yer almaktadır.
 2006’dan beri üzeri ahşapla kapatılmış olup kazı çalışmaları devam etmektedir.
 
Agora Bazilikası Zemin Mozaiği
 
2002’den beri yürütülen Agora Bazilikası kazısı 2007 yılında tamamlandı. Kazı sırasında doğu batı uzunluğu 23 m. genişliği ise15.40 m. olan bir zemin mozaiği gün  ışığına çıkarıldı.
 Bazilikanın ana ve yan salonlarının zemini, çeşitli figür ve motiflerin yer aldığı mozaiklerle kaplıdır. Örneğin mozaik üzerinde  zebranın yularını tutan bir kadın, süt sağan bir  çoban, avını parçalayan bir aslan vb. betimlenmiştir.

 Ayrıca mozaikteki panoların içine keçi, geyik ve çeşitli kuşlar yerleştirilmiştir.