AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
(Dakika)
1
Doğum İşlemleri
1- Doğum anne baba evliliğinden sonra olmuş ise;
- Bildirimde bulunan kişinin(anne ya da babanın) nüfus cüzdanı
2- Doğum sağlık kuruluşlarında olmuş ise Doğum Raporu
- Doğum anne baba evliliğinden önce olmuş ise;
- Anne ve babanın birlikte müracaatıyla nüfus cüzdanları
 
3-5
2
Çok Dilli Doğum Belgesi verilmesi
1- Belgeyi almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı
3-5
3
Ölüm İşlemleri
1- Normal Ölümlerde;
- Mernis Ölüm Tutanağı (2 Adet)
2- Tahkikatlı Ölümlerde
- Ölen kişinin yakınlarının vereceği dilekçe
 
Normal ölüm; 5,
Tahkikatlı ölümlerde ise Kolluk Kuvvetleri tarafından yapılan tahkikatın sonucunda
4
Çok Dilli Ölüm Belgesi verilmesi
1- Belgeyi almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı
3-5
5
Evlenme İşlemleri
1- Mernis Evlenme Bildirimi (2 Adet)
1- Müdürlüğümüze müracaatlarda:
2- Evlenecek Kişilerin kimlik belgeleri
3- 6 Adet fotoğraf
2-4
6
Çok Dilli Evlenme Belgesi verilmesi
1-Belgeyi almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı
3-5
7
Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi verilmesi
1-Belgeyi almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı
2-Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu varsa o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe
 
3-5
8
Boşanma İşlemleri
1-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 Adet)
3-5
 
 
 
9
 
 
 
 
 
Nüfus Cüzdanı İşlemleri
 
 
 
1- Yenileme ve Değiştirmede eski nüfus cüzdanı ve iki adet fotoğraf
2- Kayıp nüfus cüzdanı için oturduğu mahalle , köy  muhtarlığından veya çalışanlar için resmi kurumlardan alınan Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi, 2 adet fotoğraf,  (Kayıp cüzdan işlemlerinde 1 adet fotoğraf talep belgesine yapıştırılmış ve mühürlenmiş olacak.)
3- 8,00 TL Nüfus Cüzdanı bedeli
 
 
 
 
 
2-4
 
 
10
Nüfus Kayıt Örneği İşlemleri
  1. Müracaat eden kişiye ait nüfus cüzdanı veya kimliğini kanıtlayıcı resmi bir belge ,            
  2.  Vekillik Belgesi.
1-2
 
 
11
Adres Tescil İşlemleri
1- Bildirimi yapacak olan kişiye ait nüfus cüzdanı veya kimliğini kanıtlayıcı resmi bir belge
 
5-6
12
Yerleşim Yeri Belgesi Verilmesi İşlemleri
1- Müracaat eden kişiye ait nüfus cüzdanı veya kimliğini kanıtlayıcı resmi belge
1-2
13
Uluslar arası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi İşlemleri
1-İkamet ettiği köy, mahalle muhtarlığından veya çalışanlar için resmi kurumlardan  alınan Uluslar arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi
2- 2 Fotoğraf
3- 80,00 TL Uluslar arası Aile Cüzdanı bedeli
10-15
14
Saklı Nüfus İşlemleri
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Yaş Tespit Formu
İlk müracaatta 10-15
sonuçlanması evrakların tamamlanmasına bağlı
15
Kayıt Düzeltme İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 Adet)
3-5
16
Tanıma İşlemleri
1- Tanımayı yapacak olan kişiye ait nüfus cüzdanı
2- Tanıma  işlemi  Noter, Mahkeme ya da Konsolosluğa  yapılmış ise Tanıma Senedi
10-12
17
Evlat Edinme İşlemleri
 
1-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 Adet)
3-5
18
Soy bağı Düzeltme İşlemleri
1- Anne ve babanın evlenmesi nedeniyle olursa konuya ilişkin talep dilekçesi
2- Mahkeme Kararıyla oluyorsa mahkeme kararı (2 Adet)
5-10
19
İdarece Kayıt Düzeltme İşlemleri
1- Talebe yönelik dilekçe.
5-10
20
Gaiplik İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 Adet)
5-10
21
Kayıt Silme İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı(2 Adet) veya İdarenin verdiği karar
5-10
22
Mükerrer Kayıt Silme İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı(2 Adet) veya İdarenin verdiği karar
5-10
23
Kayıt Taşıma İşlemleri
1- Talebe yönelik dilekçe
5-10
24
Evliliğin Feshi İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı( 2 Adet)
5-10
25
Evliliğin İptali İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı( 2 Adet)
5-10
26
Vasiyet İşlemleri
1- Noter tarafından düzenlenen vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.
5-10
27
Velayet İşlemleri
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı( 2 Adet)
 
28
Çifte Uyrukluluk İşlemleri
1- İsteği belirtir dilekçe
1- Başka hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir vatandaşlık belgesi
5-10
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri :                                                                                                                                        İkinci Müracaat Yeri :  
İsim                       :  Ahmet AYHAN                                                                                             İsim:Mehmet Erhan TÜRKER    
Unvan                   :  İlçe Nüfus Müdürü                                                                                        Unvan:Aydıncık Kaymakamı   
Adres                    :  İlçe Nüfus Müdürlüğü                                                                                   Adres: Aydıncık Kaymakamlığı
Tel                         :  0324 841 26 49                                                                                             Tel 0324 841 31 55